Pakiet Mini

 • Przygotowanie I wysłanie calorocznego rozliczenia do Companies House

 • Przygotowanie I wysłanie rozliczenia Corporation Tax do HMRC

 • Przygotowanie  I wysłanie Personalnego rozliczenia Dyrektora*

 • Wszelakie zmiany w Companies House, np. zmiana adresu firmy

 • Annual Return wyslany do Companies House

 • Miesieczny payroll dla dyrektora

 • 1 darmowa godzina na dodatkowe uslugi takie jak: konsultacje, listy i telefony do HMRC oraz referencje 

Pakiet Standard

 • Przygotowanie I wysłanie calorocznego rozliczenia do Companies House

 • Przygotowanie I wysłanie rozliczenia Corporation Tax do HMRC

 • Przygotowanie  I wysłanie Personalnego rozliczenia Dyrektora firmy*

 • Wszelakie zmiany w Companies House, np. zmiana adresu firmy

 • Annual Return wyslany do Companies House

 • Miesieczny payroll dla dyrektora

 • Kwartalne rozliczenia VAT MTD 

 • 2 darmowe godziny na dodatkowe uslugi takie jak: konsultacje, listy i telefony do HMRC oraz referencje 

Pakiet Premium

 • Przygotowanie I wysłanie calorocznego rozliczenia do Companies House

 • Przygotowanie I wysłanie rozliczenia Corporation Tax do HMRC

 • Przygotowanie  I wysłanie Personalnego rozliczenia Dyrektora firmy*

 • Wszelakie zmiany w Companies House, np. zmiana adresu firmy

 • Annual Return wyslany do Companies House

 • Miesieczny payroll dla dyrektora

 • Kwartalne rozliczenia VAT MTD 

 • 3 darmowe godziny na dodatkowe uslugi takie jak: konsultacje, listy i telefony do HMRC oraz referencje 

* Zakładając,że Dyrektor nie posiada innych przychodów